Декларация за поверителност

Iztegli.Me може да използва „бисквитки“ за различни бизнес цели. Например този уебсайт може да използва „бисквитки“ за събиране на информация относно страниците, които потребителите посещават, като така можем да направим актуализации и промяна в дизайна на нашия уебсайт с цел да ви предоставим най-полезната информация. Лични данни, като например имейл адреси, не са включени в „бисквитките“ и не се събират, освен ако вие не ни ги предоставите.

Сайтът не разкрива имена на домейни или събрана информация на трети страни, различни от търговци, които ни подпомагат за нашия уебсайт и които попадат в обхвата на договорни изисквания за конфиденциалност. Ние обаче периодично може да разкриваме тази информация, за да изпълним законовите и регулаторните си задължения, или ако сме убедени, че това разкриване се препоръчва от закона или е необходимо, за да защитим правата си, правата на други или да предотвратим вреди (например за целите на предотвратяването на измами ние може да потвърдим, че вашият IP адрес отговаря на местоположението, което сте въвели в даден онлайн формуляр).

Като допълнение, ние може да събираме данни относно потребителите на нашия сайт, които да използваме за статистически или аналитични цели. Тази информация ни помага да разберем по-добре потребителите на нашия сайт и как да подобрим нашия сайт и нашите предложения.

Онлайн проследяване

Някои браузъри имат функцията „Не проследявай“, с което се съобщава на уебсайтовете, които посещавате, че не желаете вашата онлайн активност да бъде проследявана. Проследяването не е идентично на използването или събирането на информация във връзка с определен сайт. За тези цели проследяването може да се определи като събиране на информация за идентифициране от потребители, които използват или посещават даден уебсайт или онлайн услуга, когато се придвижват през различни сайтове във времето. Начинът, по който браузърите комуникират сигналите за „Не проследявай“, все още не е унифициран. В резултат на това този уебсайт все още не е настроен да интерпретира или отговаря на сигнали за „Не проследявай“, подадени от вашия браузър. Въпреки това, както е подробно описано в Онлайн декларацията за поверителност, ние ограничаваме използването и събирането на Ваши лични данни.

За описание на протоколите „Не проследявай“ за браузъри и мобилни устройства или за да научите повече за възможния избор можете да посетите уебсайта All About Do Not Track (Всичко за функцията „Не проследявай“): http://allaboutdnt.com Ние сме ангажирани със Защитата на поверителността на данните на потребителите.

Нашите политики ограничават достъпа до лични данни на потребителите, които се събират от този уебсайт за наши служители и агенти и служителите и/или агентите на нашите дъщерни дружества и бизнес партньори, които имат нужда от информацията, за да извършват своите бизнес задължения. Служители и други, които имат задължения, свързани с този уебсайт, трябва да приемат и спазват тази Онлайн декларация за поверителност.

Оценяваме защитата на личните данни на потребителите като основна част от нашите отношения с клиентите ни, които се основават на доверие. Всеки служител, който нарушава тази Онлайн декларация за поверителност, може да бъде обект на дисциплинарни мерки, включително освобождаване от заеманата длъжност.

Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате, че използвате уебсайта на http://iztegli.me/ за сваляне на видео от YouTube съгласно условията на тази Онлайн декларация за поверителност и всички приложими споразумения, които имате с http://iztegli.me/ . Ние използваме подходящи мерки за сигурност.

Сигурността при Нас е приоритет!

За свалянето от YouTube към MP3 – Iztegli.me сигурността е приоритет. Iztegli.me използва подходящи мерки, включително нови технологии, за защита на събираните онлайн лични данни срещу неразрешен достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Тези мерки могат да включват, освен друго, шифриране, защита за физически достъп и други подходящи технологии. Уебсайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове. При придвижването Ви в нашия сайт можете да щраквате върху уебсайтове на наши дъщерни компании или бизнес партньори. Тези уебсайтове имат свои собствени онлайн декларации или политики за поверителност.

Тази Онлайн декларация за поверителност не се прилага, когато се придвижвате към един от тези други сайтове, защото политиките и практиките на дъщерните дружества са разработени да отговарят на продуктите и услугите, предлагани от дадено дъщерно дружество.

Ако посетите страниците и сайтовете на наши свързани бизнес единици, се уверете, че сте прочели приложимите политики за поверителност на тези сайтове. Възможно е да създаваме връзки към уебсайтове на трети страни (например уебсайта All About Do Not Track (Всичко за функцията „Не проследявай“), връзката към който е дадена по-горе).

Iztegli.me не носи отговорност за практиките относно защитата на личните данни, използвани от които и да било уебсайтове на трети страни.

Политиките и практиките на Iztegli.me за защита на личните данни не са приложими за тези сайтове. Iztegli.me не гарантира, одобрява или заверява информация, материали, услуги или продукти от какъвто и да е вид, които се съдържат или са налични на които и да било свързани сайтове. Iztegli.me не носи отговорност за каквото и да съдържание на сайтове, свързани от или към уебсайта на Iztegli.me. Iztegli.me предоставя връзки към тези сайтове за удобство, а Вашето свързване към или използване на каквито и да било свързани сайтове, остава на Ваша отговорност.

Тази Онлайн декларация за поверителност е валидна единствено за информацията, която събираме на сайта на за сваляне от YouTube на MP3 – Iztegli.me. Тя не е валидна за информация, събрана чрез други средства или източници, в това число сайтове, притежавани или оперирани от наши дъщерни дружества, търговци или партньори. Copyright (c) 2024 Iztegli.me

Сваляне и конвертиране от YouTube към MP3